Kobaltov tetroksid: fizikalno-kemijska svojstva, primjena i tržišni izgledi

Pregled kobalt tetroksida

Kobaltov trioksid (Co3O4) je spoj izvrsnih fizikalnih i kemijskih svojstava.To je crna krutina, netopljiva u vodi i postojana na zraku i vlazi.Zbog svojih visokih magnetskih svojstava, visoke kemijske aktivnosti i visokih elektrokemijskih svojstava, kobalt tetroksid se široko koristi u energetici, elektronici, katalizatorima i drugim poljima.

Fizikalna i kemijska svojstva kobalt trioksida

Kobalt tetroksid ima izvrsna fizikalna svojstva.To je crna krutina, netopljiva u vodi i postojana na zraku i vlazi na sobnoj temperaturi.Gustoća mu je 5,12g/cm3, a kristali su tetragonalni oksidi.Magnetizam je važna karakteristika kobalt tetroksida, koji ima visoku magnetnost i može se koristiti u magnetskim materijalima i drugim poljima.

Što se tiče kemijskih svojstava, kobalt tetroksid ima visoku kemijsku aktivnost.Može se reducirati u metalni kobalt ili oksidirati u kobaltov dioksid.Osim toga, kobalt tetroksid će se razgraditi pod uvjetima visoke temperature i svjetla.

Metoda dobivanja i sinteze kobalt trioksida

Postoje mnoge metode proizvodnje kobalt tetroksida, glavne metode uključuju sintezu čvrste faze, sintezu tekuće faze i sintezu plinovite faze.Među njima, metoda sinteze čvrste faze je najčešće korištena metoda.Napravljen je od metalnog kobalta ili kobalt hidroksida kao sirovina, a spaljuje se u kisiku na visokoj temperaturi da bi se dobio kobalt tetroksid.

Glavna područja primjene kobalt tetroksida

Zbog svojih posebnih fizikalnih i kemijskih svojstava, kobalt tetroksid se široko koristi u mnogim područjima.Među njima, najvažnije područje primjene je područje katalizatora.Kobalt tetroksid se može koristiti kao katalizator za razne reakcije, kao što su reakcija ciklopropanacije, reakcija oksidacije, reakcija alkilacije itd. Osim toga, kobalt tetroksid se također može koristiti u materijalima za baterije, magnetskim materijalima, elektroničkim uređajima i drugim poljima.

Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd.

Email: sales.sup1@cdhrmetal.com 

Telefon: +86-28-86799441


Vrijeme objave: 13. listopada 2023